ЛЕЧЕНИЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ НИЗКОЙ ПЛАЦЕНТАЦИИ НА ФОНЕ ТРОМБОФИЛИИ 

к.мед.н. ЧЕЧУГА С.Б.
д.мед.н., проф. ЖУК С.І.

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова; Национальная медицинская академия им. П.Л.Шупика; Укредпатентинформ МОЗ Украины

Выпуск 1 по проблеме «Акушерство и гинекология» 
Основание: Решение ПК

Протокол №3 от 25.09.2008

Пролечено 38 женщин с кровяными выделениями при повышенном тонусе матки и низкой плацентации в терминах беременности от 16 до 20 недель с использованием препарата «Тугина» в дозировке 15 мг/кг массы тела в изотоническом растворе NaCl внутривенно капельно со скоростью 40-60 капель/мин. Позитивная клиническая картина характеризовалась прекращением кровяных выделений после одноразового применения препарата «Тугина». Эффективность терапии подтверждена также нормализацией маркеров тромбофилии: достоверным снижением уровня антифосфолипидних антител с 25,6±2,6 до 13,8±1,6 GPL, гомоцистеину с 25,6±1,4 до 12,6±1,2 мкмоль/л. Ни в одном случае не зафиксировано возникновение тромболитических осложнений и повышение коагуляционного потенциала крови. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Український центр наукової медичної інформації
та патентно-ліцензійної роботи
(Укрмедпатентінформ)
 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

 

Випуск 1 з проблеми                                                                    ГОЛОВНОМУ АКУШЕРУ-ГІНЕКОЛОГУ

«Акушерство та гінекологія»                                                       МОЗ АР КРИМ, УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ

Підстава: Рішення ПК                                                          ЗДОРОВ'Я ОБЛАСНИХ, СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ

«Акушерство та гінекологія»                                                         ТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ

Протокол №3 від 25.09.2008 р.                                                                         АДМІНІСТРАЦІ

 

 

                                    ЛІКУВАННЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ НИЗЬКІЙ 

                                                  ПЛАЦЕНТАЦІЇ НА ФОНІ ТРОМБОФІЛІЇ

 

Суть впровадження: метод сучасного лікування невиношування вагітності при низькій плацентації на фоні тромбофілії.

 

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних установах практичної охорони здоров'я (обласних, міських, районних) акушерсько-гінекологічного профілю метод сучасного лікування вагітності при низькій плацентації на фоні тромбофілії.

 

Вступ.

Проблема невиношування вагітності за своєю соціальною важливістю займає одне з провідних місць в сучасному акушерстві. Значна розповсюдженість цієї патології в останні роки все більше пов'язується з генералізованими мікроангіопатіями та тромбофіліями, які викликають плацентарно-судинні порушення, наслідком яких може бути порушення імплантації та розвитку зародка, що призводить до репродуктивних втрат.

 

Коагулопатії, пов'язані з тромбофіліями, спричиняють також порушення формування плаценти, що клінічно проявляється низьким її прикріпленням з періодичними кровотечами різної інтенсивності в різних термінах гестації. Частота діагностики такої патології неухильно зростає в останні роки. Основною причиною появи кровотечі при низькій плацентації є розрив спіральних артерій та вен при скорочувальній діяльності матки внаслідок структурних змін міометрія та плацентарної ділянки. Збільшення частоти маткових скорочень під час вагітності залежить від концентрації прогестерону в сироватці крові. Саме прогестерон забезпечує досягнення доношування вагітності при достатньому його рівні в ендометрії. Прогестерон блокує окситоциновий ефект простогландину F2a  та а-адренергічну стимуяцію, підвищуючи тим самим а-адренергічну токолітичну відповідь, забезпечуючи при цьому нормотонус матки.

 

У випадках зниження рівня прогестерону активізується скорочувальна діяльність матки, що клінічно провляється загрозою переривання вагітності або передчасних пологів.

В клінічній практиці на теперішній час для корекції прогестеронової недостатності широко використовують пероральні форми прогестерону. Однак, протягом останніх років все більше повідомлень вказує на кращу переносимість тривалої терапії вагінальних форм прогестерону за рахунок швидкого досягнення оптимальної концентрації в ендометрії, мінімального навантаження організму жінки гормоном та його метаболітами. Препарат "Лютеїна" є препаратом прогестерону в таблетках по 50 мг для вагінального застосування, що забезпечує більш ніж 10-разове підвищення концентрації прогестерону в ендометрії при 7-разовому меншому рівні в сироватці крові в порівнянні з внутрішньом'язовим введенням, не впливає на параметри функції печінки, ліпідний профіль сироватки крові та рівні ФГС, ЛГ, кортизолу та альдостерону, позбавлений тератогенного, метаболічного та гемодинамічного ефекту.  

Поряд з цим, поява кров'яних виділень з статевих шляхів при низькій плацентації потребує негайного призначення тераії, яка не впливає негативно на плід і має швидку та ефективну дію. Препарат "Тугіна" (транексамова кислота) є антигеморагічним засобом групи антифібринолтиків, який специфічно інгібує активацію плазміногену та його перетворення плазмін, тим самим нейтралізує фібринолітичну активність в ендометрії та забезпечує гемостатичний ефект без вираженого впливу на систему гемостаза в цілому  на системному рівні. Останній фактор є особливо важливим при вагітності, оскільки активація внутрішньосудинного згортання, з одного боку, може призвести до мікротромбозу, що порушує плацентацію, особливо в умовах тромбофілій, а з іншого боку,небезпечна для організму матері в контексті розвитку тромбозу. 


Важливим аспектом у вивченні патогенезу невиношування вагітності є стан мікроцируляторних та тромботичних систем гемостазу,який є стабільним при нормальній концентрації в сироватці крові вагіної вітамінів групи В та фолієвої кислоти. Недостатніть їх рівня призводить до дисбалансу в співвідншенні прооагулянтних та антикоагулянтних механізмів, що сприяє виникненню генералізованих мікроангіопатій. Препарат "Нейровітан" є комплексом вітамінів групи В у складі В1- 25 мг, В2- 2,5 мг, В6- 40 мг, В12- 0,25 мг в одній таблетці, який в порівнянні з прийомом фолієвої кислоти, забезпечує підвищення концентрації цих вітамінів у сироватці крові і тим самим сприяє профілактиці розвитку тромбофілії.

 

Нами проліковано 38 жінок з кров'яними виділеннями при підвищеному тонусі матки і низькій плацентації в термінах вагітності від 16 до 20 тижнів за такою схемою: "Лютеїна" по 150 мг 2 рази на добу, «Тугіна» в дозуванні 15 мг/кг маси тіла в ізотонічному розчині NaCl внутрішньовенно крапельно зі швидкістю 40-60 крапель/хв одноразово, "Нейровітан" по 1 таблетці 3 рази а добу. Позитивна клінічна картина характеризувалась припиненням кров'яних виділень після одноразового застосування препарату «Тугіна», зникненням маткових скорочень з моменту запропонованого нами комплексу. Ефективність терапії підтверджена також нормалізацією маркерів тромбофілії: достовірним зниженням рівня антифосфоліпідних антитіл з 25,6±2,6 до 13,8±1,6 GPL, гомоцистеїну з 25,6±1,4 до 12,6±1,2 мкмоль/л. В жодному випадку не зафіксовано виникнення тромботичних ускладнень та підвищення коагуляційного потенціалу крові.

Препарати "Лютеіна", "Тугіна" та "Нейровітан" не мають виражених побічних ефектів та добре переносяться.

Таким чином, доведено високу ефективність запропонованої терапевтичної схеми, що дозвляє рекомендувати її в широку акушерсько-гінекологічну практику для лікування жінок з невиношуванням вагітності при низькій плацентації на фоні тромбофілії.

новые разработки

ТУГИНА
ТУГИНА
Инфенак
Инфенак
АЗО
АЗО
ТУЛИЗИД
ТУЛИЗИД
КАЛЬЦІ-М
КАЛЬЦІ-М
DBC-24
DBC-24
ВИТОЛАКС
ВИТОЛАКС
SPERTINEX
SPERTINEX
NATMAX
NATMAX